Get Adobe Flash player
Molenroute-Zeddam-Doetinchem-Didam

 


 

DIDAM

De windmolen Sint Martinus in Didam (in de gemeente Montferland in de Nederlandse provincie Gelderland) is een ronde stenen beltmolen uit 1855. De molen had geen voorganger. Een brand in de molen gedurende de nacht van 11 op 12 november 1964 liep door ingrijpen van de eigenaar en de brandweer goed af. De Sint Martinus is in bedrijf gebleven tot 1973, toen de molen werd stilgezet wegens een losgeraakte roede. In 2004 werd de Sint Martinus verkocht aan de woningcorporatie Laris Wonen, die de molen in 2007 maalvaardig heeft laten restaureren. De Stichting St.Martinusmolen exploiteeert de witgepleisterde molen.Gevlucht: de molen heeft op de binnenroede het systeem Van Bussel met Ten Haveklep en op de buitenroede het systeem Fauel.

Meer informatie!

 

LOIL

De Korenbloem is een in 1855 gebouwde beltmolen en staat aan de Kloosterstraat 8 in Didam (Loil).Er is 1 koppel maalstenen. Het zijn kunststenen van 140 cm doorsnede.Het gevlucht is 24 m en heeft gelaste, ijzeren roeden, die voorzien zijn met Van Busselneuzen. De binnenroede heeft daarnaast sinds 1948 ook nog Ten Have-kleppen.De kap van de molen is gedekt met dakleer en voorzien van een zogenaamd Engels kruiwerk, hetgeen een kruiwerk met ijzeren rollen is.De bovenas is van gietijzer. De as wordt gesmeerd met reuzel en de kammen (tanden) op de tandwielen met bijenwas. De vang, waarmee het wiekenkruis wordt afgeremd, is een met een wipstok bediende Vlaamse vang.De molen is gerestaureerd in 1948, 1970 en 1989. Bij de restauratie in 1948 zijn de Ten Have-kleppen aangebracht en in 1989 zijn er nieuwe roeden gestoken.

Meer Informatie!

 

NIEUW-WEHL

De Bernadette is een korenmolen in Nieuw-Wehl in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1861 gebouwd en onderging restauraties in 1965 en 1996. In laatstgenoemd jaar werd de molen weer compleet maalvaardig opgeleverd.De roeden van de molen zijn 21,50 meter lang en zijn voorzien van het Van Busselsysteem, op de binnenroede met Beckerskleppen (een variant op het systeem van Ten Have) en op de buitenroede in combinatie met zeilen. De particuliere eigenaar is tevens vrijwillig molenaar en zet de molen geregeld in bedrijf.
Meer Informatie! 

 

LAAG-KEPPEL

De Follega molen is een in 1857 in het Friese Follega gebouwde spinnenkopmolen. De molen is in 1969 volledig opgeknapt om de molenkolk van de watermolen van Laag-Keppel op te malen. Door kanalisatie van de Oude IJssel was het verval te gering geworden voor de watermolen om nog te kunnen werken en het kunstmatig verlagen van het peil in de molenkolk met ca. 1,5 m. was een mogelijkheid om de watermolen weer gangbaar te maken zonder deze te verplaatsen. De Follega molen is uniek omdat het de enige windmolen is die wordt gebruikt om een watermolen te kunnen laten draaien. De molen is echter te klein om de watermolen van Laag-Keppel optimaal te laten functioneren.Het gevlucht heeft het systeem Fauel op beide roeden.
Meer Informatie!  

 

LAAG-KEPPEL

De watermolen van Laag-Keppel is een korenmolen in Laag-Keppel. Sinds de 14e eeuw bevindt zich in het dorp een watermolen. De huidige molen is in de 19e eeuw gebouwd en was tot 1945 in bedrijf. Vanaf dat jaar verzorgde een elektromotor de aandrijving van het maalwerk. In 1968 werd een plan gemaakt om de molen, die door kanalisering van de Oude IJssel onvoldoende verval had om op waterkracht te kunnen malen, weer op de oorspronkelijke manier te laten draaien. Hiervoor werd de Follega molen, een spinnenkopmolen, uit Friesland overgebracht naar Laag-Keppel. De kleine spinnenkopmolen verlaagt het waterpeil in de molenkolk met 1,5 meter. Deze oplossing werkt wel, maar de capaciteit van deze kleine spinnenkopmolen is ontoereikend om de watermolen optimaal te laten functioneren.
Meer Informatie!  

 

ZELHEM

De Wittebrinkse Molen is een in 1889 als bovenkruier gebouwde korenmolen in de buurtschap Wittebrink nabij de Nederlandse plaats Zelhem (provincie Gelderland). De houten kap is gedekt met riet. De molen was voor 1970 geheel leeggesloopt en ingericht als silo. In 1970 volgde een grote restauratie.In de molen is 1 koppel 16der kunststenen aanwezig.Het wiekenkruis is 22 meter en is oud-Hollands. De molen wordt met een kruilier verkruid en heeft een neutenkruiwerk. De Wittebrinkse Molen is particulier eigendom en is op afspraak te bezoeken.
Meer Informatie!  

 

DOETINCHEM

De Benninkmolen (vroeger Velsmolen) is een korenmolen aan de Varsseveldseweg in Doetinchem in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is een houten achtkante stellingmolen op een houten onderbouw met gemetselde voet die in 1921 werd gebouwd ter vervanging van een bouwvallige grondzeiler op dezelfde plaats. De molen had zelfzwichting op de binnenroede. Na korte tijd raakte de Velsmolen buiten gebruik en raakte in verval. Op een zeker moment werd de molen zelfs oefenobject voor de plaatselijke brandweer.In 1980 werd de molen gerestaureerd, waarbij hij zijn huidige naam kreeg.De roeden van de Benninkmolen zijn 23,10 meter lang en zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. De inrichting bestaat uit twee koppels maalstenen. Een vrijwillig molenaar stelt de molen regelmatig in bedrijf.
Meer Informatie!  

 

DOETINCHEM

De Walmolen is een in 1851 gebouwde wal- en stellingmolen ter vervanging van de afgebrande standerdmolen en staat aan de IJsselkade 30 in Doetinchem. Er is 1 koppel maalstenen. De stenen zijn van kunststeen met een doorsnede van 130 cm.Het gevlucht is 23 m en heeft gelaste, ijzeren roeden, die gestroomlijnd zijn met Van Busselneuzen en voorzien van remkleppen.De kap van de molen is gedekt met riet en voorzien van een Engels kruiwerk, hetgeen een kruiwerk met ijzeren rails en rollen is. Het kruiwerk wordt bediend met een kruihaspel.De bovenas is een uit 1879 stammende gietijzeren as van de firma Prins van Oranje. De as wordt gesmeerd met reuzel en de kammen (tanden) op de tandwielen met bijenwas. De vang, waarmee het wiekenkruis wordt afgeremd, is een met een wipstok bediende Vlaamse vang.Het luiwerk voor het opluien (ophijsen) van de zakken graan en het afschieten (laten zakken) van het maalgoed is een sleepluiwerk.In 1910 werden de kap, het gevlucht en de stelling gesloopt, maar in 1965 werd de molen gerestaureerd met onderdelen uit de molen De Hoop in Lienden. Bij de restauratie in 1965 werden de roeden gestroomlijnd met Van Busselneuzen. In 1986 zijn er nieuwe roeden gestoken en in 1992 zijn nog enkele reparaties uitgevoerd.
Meer Informatie!  

 

DICHTEREN

De Aurora is een korenmolen in de buurtschap Dichteren bij Doetinchem in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1870 gebouwd nadat een voorganger in de buurt door windbelemmering niet meer goed kon functioneren. De ronde stenen grondzeiler is in 1954 en 1978 gerestaureerd en is sinds 1976 eigendom van de gemeente Doetinchem.De roeden van de molen hebben een lengte van 20,66 meter en zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. De molen is ingericht met een koppel maalstenen en diverse andere werktuigen voor het maalbedrijf. Een vrijwillig molenaar zet de molen regelmatig in werking.
Meer Informatie!  

 

BRAAMT

De Braamse Molen (of Koenders Möl) is een rietgedekte grondzeiler. Deze korenmolen is te vinden aan de Zeddamseweg in Braamt (in de Gelderse gemeente Montferland). De molen is een van de twee molens in Nederland die zijn uitgerust met Beckers kleppen. Op de andere roede zit het systeem van Bussel. De molen heeft 1 koppel 16er kunststenen.
Meer informatie!  

 

ZEDDAM

De rosmolen werd in 1546 gebouwd als aanvulling op de al bestaande windmolen in opdracht van de toenmalige eigenaren de Graven Van den Bergh in dezelfde locatie. De graven verpachtten na de bouw van de rosmolen de complete locatie met torenmolen en de molenaar gebruikte de rosmolen als er te weinig wind was om te kunnen malen met behulp van het paard van de boer. In 1866 werd de molen verkocht en gesloopt als rosmolen. In 1974 werd met behulp van de originele bouwtekeningen die bewaard waren gebleven in het archief van het Huis Bergh de rosmolen herbouwd. De molen is gevestigd aan de Bovendorpstraat 21 en momenteel in eigendom van de Stichting Oswaldusgilde. Het maalwerk wat bestaat uit 1 koppel maalstenen wordt voortbewogen door een paard. De molen is onderdeel van een compleet bedrijf dat werkt met windaandrijving en paardenkracht gecombineerd. Het molengebouw heeft buitenwerkse maten van 9 meter 30 bij 13 meter 55 met een nokhoogte van 6 meter 75. In de voorgevel bevinden zich een dubbele deur en een enkele deur. Binnen bestaat de vloer deels uit estriken en deels uit een lemenvloer bestrooid met grof zand waar het paard loopt. Het grote kamwiel heeft 340 kammen en is voorzien van een steekcirkel met binnendiameter van 7 meter 25 en een buitendiameter van 7 meter 29. Het rondsel heeft een steekcirkel van 40,9 centimeter en bezit 19 staven. Bij een normale stapgang van het paard die een gang loopt van 5 kilometer per uur maakt het grote wiel 5 toeren per minuut en de steen 90. Indien van de windmolen gebruikt wordt gemaakt is de capaciteit tienmaal zo groot.
Meer Informatie!  

 

ZEDDAM

De Grafelijke Korenmolen is een torenmolen in Zeddam in de Nederlandse provincie Gelderland. Deze molen is naar alle waarschijnlijkheid de oudste nog bestaande windmolen in Nederland.Naar alle waarschijnlijkheid is de molen vóór 1441 gebouwd. Uit groeiringenonderzoek is gebleken dat het rechtervoeghout in de kap afkomstig is van een boom die voor 1440 gekapt is. Tot in de 20e eeuw behoorde de molen toe aan de heren en graven van Kasteel Huis Bergh. In 1839 werd de inrichting van de molen gemoderniseerd. Nadat de molen in de 20e eeuw in particuliere handen kwam dreigde sloop. In 1929 werd de molen echter ondergebracht in een stichting. De molen werd in 1963, 1974, 1991 en 2005 gerestaureerd en maalt thans op vrijwillige basis graan. De molen heeft twee koppel maalstenen.Het middeleeuwse bouwwerk heeft zeer dikke muren en nog zeer oude vloerplanken waarmee het één van de meest bijzondere molens in Nederland is.De bovenas is gedeeltelijk van hout en gedeeltelijk van gietijzer. Het gietijzer stamt uit 1861. Het ijzeren gedeelte is aan de voor- en achterkant gevat in de oude houten as.De wieken hebben een oudhollandse tuigage.De molen is een binnenkruier. De kap wordt gedraaid met behulp van twee kruiwerken en draait op een Engels rollenkruiwerk. Het hele boventafelement is voor het kruiwerk voorzien van kruikammen.De vang, waarmee de wieken stilgezet kunnen worden, is een Vlaamse vang met 4 vangstukken.De molen is eveneens een belangrijke toeristische attractie voor Zeddam.
Meer Informatie!  

Streetview Google

 

ZEDDAM

De Volharding is een korenmolen in Zeddam in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen is in 1891 gebouwd en is daarmee een zeer jonge molen vergeleken met de andere molen van Zeddam, De Grafelijke Korenmolen, die al in de 15e eeuw gebouwd is. De Volharding bleef tot 1941 op windkracht in bedrijf waarna wiekenkruis en staart verwijderd werden. In 1979 werd de molen geheel gerestaureerd.De molen heeft roeden met een lengte van 20,50 meter die zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. De inrichting bestaat uit twee koppels maalstenen. De Volharding is eigendom van particulieren en wordt wekelijks door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld.
Meer Informatie!
Kaart is eigendom van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de rechthebbende(n) in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.